[If: $ok_to_update=='Y'] [else] [/If]
Uppdatering av dokument och bilder
File [Variable:'old_filename']
Ange ny fil

Ny fil måste ha exakt samma namn
som gamla dvs. "[Variable:'old_filename']".

Kategori [Variable:'category']
Beskrivning [Variable:'old_note']

OBS! Efter uppladning tar det ca 5 minuter innan uppdateringen slår igenom.

 
:: Sök :: Ladda upp :: Stäng fönstret
Felaktigt anrop