[records: -inlinename='files'] [/records]
Uppladade av dokument och bilder
Filnamn/URL Kategori Beskrivning
[Field:'File_name'] [Field:'category'] / [Field:'file_size'] [Field:'File_note']
[if: (Field:'File_Type') -> (beginswith: 'image/')] [if: (Field:'FileSize') < 20480] [else] [Field:'File_name'] [/if] [else] [Field:'File_name'] [/if]
Uppdatera | Radera

:: Sök :: Ladda upp :: Stäng fönstret